Времето

Unable to get weather data from wunderground.com

ВалутаНастройка на приемници Екском


Натиска се бутон "Menu" от дистанционното на приемника.

Със стрелката надясно се отива на подменю "Услуги"(натискате 3 пъти стрелка надясно).След това със стрелката надолу се отива на "Фабрични настройки". Натиска се бутон "ОК".


Със стрелката надолу се отива на "Изтриване на услуги". Натиска се бутон "ОК".
Излиза нов прозорец на който пише "Сигурни ли сте, че искате да изтриете информацията за услугите". Натиска се бутон "ОК".

Изчаква се докато се махне този прозорец. Натиска се бутон "EXIT" от дистанционното.
Със стрелкана наляво се отива на подменю "Инсталация".След това със стрелката надолу се отива на "Ръчно търсене". Натиска се бутон "ОК".
На екрана излиза прозорец на който пише "Моля въведете Пин".Въвежда се "0000" с дистанционното.
Отваря се прозорец с параметри. На параметър "Честота" с цифрите от дистанционното изписвате - 738000. На втория параметър "Скорост" - 6875. На третия параметър Модулация - 128 qam. След изписване на параметрите в случай, че са въведени правилно, индикаторите за "Ниво" и "Качество" променят цвета си в жълто и зелено. След което се отива на "Стартиране на търсене". Натиска се бутон "ОК".
Приемникът започва да настройва каналите, след което започва ТВ Планета. Изчаква се ТВ Планета от 1-ва позиця да стане на 68-ма позиция.
Изчакайте да завърши процедурата.
След тази процедура Вие ще имате всички достъпни за абонаментния Ви план канали, като те ще бъдат подредени по обичайния начин.